Werkwijze

Aangezien klassieke homeopathie is afgestemd op de patiënt met zijn of haar  individuele ziektepatroon, besteed ik tijdens het consult veel aandacht aan het in kaart brengen van zowel de huidige klachten als de totale ziekte geschiedenis. Een consult duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Om tot een totaalbeeld te kunnen komen vertelt u naast uw eigen klachten ook over de ziektes die in uw familie voorkomen, over uw levensloop, biografie, en de manier waarop uw huidige symptomen uw normale levenspatroon beïnvloeden, de acute klachten waarvoor u een afspraak heeft gemaakt.

Deze informatie bepaalt de middelenkeuze.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de behandeling van acute verstoringen en chronische verstoringen. Acute verstoringen komen van buitenaf (door levensomstandigheden, relationele problemen,  of een ongeval een griepepidemie, etc.).

Chronische verstoringen werken van binnenuit, (een chronische ziekte of erfelijke belasting). De ziekte categorie bepaalt de behandelingsduur.

Verder hebben medicijngebruik en vaccinaties ook grote impact op uw constitutie en is het belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt of welke vaccinaties u heeft gehad.

Net zo belangrijk is het om te weten welke kinderziekten u heeft doorgemaakt. Zo zijn er nog vele zaken die in een consult ter sprake komen, die van invloed kunnen zijn op de  behandeling.