Consultprijs

Consult prijs per 1-1-2024 € 120,=  

Alle prijzen zijn inclusief:

- Middelen behalve Schusslerzouten en tincturen.

- Acute consulten per telefoon.

- Voor behandeling bij een chronisch ziektebeeld zijn gemiddeld vier á vijf consulten per jaar voldoende.

- Nasturen van flesjes € 2,50 per ruikdosis plus geldend posttarief in Nederland voor bestaande patiënten. 

- Losse middelen zoals arnica € 5,00 per flesje. 

- Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd of verplaatst kunnen in rekening gebracht worden.

 

NB - Bij verzending naar het buitenland worden de geldende posttarieven  berekent plus € 2,50 per opgestuurd flesje voor bestaande patiënten. 

 

Telefoon, mail en app worden zoveel mogelijk tussen 10.00 en 17.00 uur beantwoord van maandag tot en met vrijdag tenzij er sprake is van spoed

Privacy statement van de praktijk Marlieskrophollerhomeopathie

De praktijk respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u geeft vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard volgens de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens.

De gegevens worden alleen gebruikt voor het uitoefenen van de homeopathische behandeling.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden zal alleen plaatsvinden na overleg en met uw duidelijke toestemming.

Vergoeding

Uw rekening wordt (deels) vergoed door uw verzekeraar, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Deze vergoeding staat los van uw eigen risico bij uw zorgverzekering.

Het overzicht van de vergoedingen vindt u o.a. op:

- Zorgwijzer - hier vind jij dé beste zorgverzekering (2024)

- Kies & Koop | Consumentenbond

Klachtenregeling

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De NVKH heeft voor al haar leden voorzien in een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie www.zorggeschil.nl

De NVKH is aangesloten bij INCASS, het incassosysteem van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

 

Vanzelfsprekend worden alle maatregelen omtrent hygiene etc. in de praktijk in acht genomen.